سربازان سایبری ولایت
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ
درباره وبلاگ


خــدا خالق عشقه
محـمد گل عشقه
عـلی مظهر عشقه
زهـرا وجود عشقه
حسـن نمادعشقه
حسـین سالارعشقه
عبــاس ساقی عشقه
زیــنـب شاهد عشقه
سجــاد راوی عشقه
باقـــر کلام عشقه
صــادق احیای عشقه
کــاظم صابرعشقه
رضــا ضامن عشقه
تقـــی جمال عشقه
نقـــی پاکی عشقه
حســن بقای عشقه
مهـدی قیام عشقه

اللهم عجل لولیک الفرج


مدیر وبلاگ : سرباز سایبری ولایت

برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید

ارتباط حقیقی واقعه عاشورا با مفهوم انتظار چیست؟ این واقعه تاریخی چگونه می‌تواند زمینه ساز عصر ظهور باشد؟
پاسخ به این سؤال، در درجه اول، نیازمند تحلیل واقعه عاشورا و عصر ظهور و شناسایی حقیقت انتظار است تا چگونگی مبدئیت عاشورا برای انتظار ظهور، معلوم شود. تحلیل‌های ما در این خصوص‌، مبتنی بر پیش‌فرض‌های ماست و این پیش فرض‌ها، ظرفیت تحلیل‌های ما را مشخص می‌كنند. در پیش‌فرض‌هایی كه ما در تحلیل حوادث بزرگ، مثل عاشورا یا ظهور به كار می‌بریم، نگرش ما به حضرت حق، فعل الهی و عظمت صنع پروردگار و نیز هدفمند بود و حكیمانه بودن این صنع، یعنی تجلی عظمت و حكمت الهی در خلقت، جایگاه برجسته و تعیین كننده‌ای دارد. در واقع، نگاه به آغاز آفرینش و مراحل سیر و تكامل آن، در این زمینه، تأثیرگذار است. در همین راستا باید به جایگاه فعل معصوم در مسیر خلقت توجه كرد.
دومین نكته قابل توجه در تحلیل حوادث با عظمتی چون واقعه عاشورا، نگاه فلسفه تاریخی است كه متأسفانه در طول تاریخ، مغفول واقع شده است؛ شاید به این دلیل كه این دانش، به صورت یك علم مدون، دانش سابقه‌داری نیست؛ هرچند در معارف ما جلوه‌هایی از آن وجود دارد. حال با در نظرگرفتن این نگاه، نمونه‌ای ذكر می‌كنم:
اگر فلسفه تاریخ شما، فلسفه ماركسیستی ـ مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی ـ باشد و بخواهید عاشورا را تحلیل كنید، یا باید عاشورا را در جبهه تكامل تاریخی بگنجانید یا در جبهه مقابل تكامل تاریخی. چون آنها حقانیت را به تكامل تاریخ تعریف می‌كنند. حال اگر عاشورا را در جبهه تكامل تاریخ بردید، با نگاه فلسفه تاریخ ماركسیستی، باید آن را یك جنگ طبقاتی بدانید كه مقصودِ طبقه پیشرو است و در نهایت، باید آن را به روابط تولید برگردانید. این افقی است كه آنها در جنگ می‌بینند؛ یعنی یك نهضت بر آمده از متن ماده و حاصل پیچیده‌تر شدن مناسبات مادی، مبتنی بر منطق دیالكتیك و در چارچوب ماتریالیسم تاریخی؛ اما اگر این واقعه را در چارچوب فلسفه تاریخی كه مبتنی بر اندیشه‌های لیبرال ـ دموكراسی است قرار دهیم، باید بگوییم كه یا حركتی است استبداد گرایانه و مبتنی بر سنّت، یا حركتی به سمت توسعه دموكراسی. كسانی كه اخیراً زبان به تحریف عاشورا گشوده‌اند و می‌گویند عاشورا حركتی در جهت توسعه دموكراسی بوده، نگاهشان مبتنی بر این فلسفه تاریخ است. این اندیشه فلسفه تاریخی، خود را در تحلیل حادثه نشان می‌دهد؛ چراكه هر حادثه را در فرآیند تاریخ و در مسیر تكامل تاریخ باید دید كه یا مانع تكامل تاریخ است یا جریان پیشرویی است.
تضاد طبقاتی به سمت جامعه بی‌طبقه، اگر هم پیشرو بود، باید به سمت جامعه آرمانی باشد و اگر جامعه آرمانی، لیبرال دموكراسی است، اقدامی است به سوی توسعه دموكراسی و اگر جامعه آرمانی، كمون است، اقدامی است به سوی جامعه بی‌طبقه. حال آنكه اگر ما معتقد باشیم كه اندیشه و نگاه مذكور به عالم و تاریخ، غلط است و جهان به سمت توسعه و تكامل حركت می‌كند و تكامل هم با ظهور توحید و ولایت حقه، معنا می‌شود و نه با گسترش مناسبات اقتصادی یا بسط دموكراسی و اگر تكامل تاریخ را در مراتب ظهور ولایت حقّه در حیات انسانی ببینیم، طبیعتاً جامعه آرمانی ما جامعه‌ای است كه توحید در آن به معنای تام، ظهور پیدا می‌كند و مناسبات عالم و جامعه انسانی تحول می‌یابد. در نهایت، تعریف تكامل به « ظرفیت پذیرش ظهور ولایت» بدین معناست كه با ورود تجلی ولایت، مناسبات عالم تغییر می‌یابد و عالم، عالم دیگری می‌شود؛ عالمی كه به سوی تعالی در عصر ظهور رجعت انبیا، عالم قیامت و عوالم پس از قیامت حركت می‌كند؛ و این‌گونه معنای حركت تاریخ و تكامل آن، دگرگون می‌شود. در مقابلِ ظهور تجلیات نورانی الهی كه مبدأ كمال عالم است و حامل آن انبیا و اولیا، و محور این تجلیات هم نبی اكرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل‌بیت علیهم السلام هستند، بسط باطل و گسترش ظلمت نیز به عنوان یك جریان روبنایی و قابل حذف، همانند كف روی آب، مطرح است؛ چرا كه آن تجلیات نورانی، جریان زلال و ماندگار در هستی است. این جاست كه جریان درگیری حق و باطل در تاریخ شكل می‌گیرد و این درگیری به سمت غلبه ایمان بر كفر پیش می‌رود و دوران حق، به عنوان دوران تجلی توحید و ولایت حَقّه در عالم، فراروی انسان قرار می‌گیرد و همه مناسبات عالم انسانی، مناسبات بندگی و پرستش و قُرب و رضوان می‌شود. با این نگاه، طبیعتاً عاشورا عظیم ترین نقطه درگیری حق و باطل در ظاهر و باطن و در طریق گسترش حق می‌شود.

این چنین انتظاراتی كه روح جامعه و باطن حیات اجتماعی را دگرگون می‌كند، زمینه‌ساز ظهور است و تحولات تكاملی در اجتماع هم مطابق با این انتظارات متعالی پیش می‌رود و در اینجا امام كه یكی از نقطه‌های تكامل تاریخ است، تنها كسی است كه می‌تواند انتظارات انسانی را مطابق با مقاصد الهی ارتقا بخشد و در آن راستا، عاشورا هم یكی از نقطه‌های ظهور تكامل تاریخ است كه وقتی می‌خواهد این تجلّیات را در انسان ایجاد كند، باید اراده‌های انسانی، بصیرت انسانی و احساسات انسانی، تولّی و تبرّی و حبّ و بغض اجتماعی را رشد دهد و ارتقا بخشد و به سمت و سوی الهی سوق دهد و ظرفیت مطالبات و انتظارات را به سمت ِتحقّق كلمه توحید و ظهور و تجلّی كلمه تامه الهی پیش برد؛ كه منظور از كلمه تامّه الهی هم در اینجا امام معصوم است. بنابراین، انتظار عصر غلبه نور است، نه دموكراسی و جامعه بی‌طبقه. انتظار، عصر عبور از «و اللیل اذا یغشی»[1] است. «و النّهار اذا تجلّی»[2] انتظارِ حقیقتی است كه در آن نورانیّت نبی اكرم صلی الله علیه و آله و سلم تجلّی می‌یابد. منتظر باید طالب تجلّیات غیب در عالم شهود باشد. اما چه كسی می‌تواند انتظارات انسانی را تغییر دهد؟ عاشورا همان بلای عظیمی است كه نقطه تهذیب جامعه انسانی و ارتقای مطالبات و انتظارات اوست.
حال، ویژگی‌های انتظاری كه عاشورا بوجود می‌آورد چیست‌؟ این انتظار چند ركن دارد؛ یك ركن، آن معرفت به ولی حق است. دیگری معرفت به آرمان‌ها و اهدافش است؛ نه نگاهی در این حد كه امام می‌آید و نهایتاً ارزانی و رفاه می‌آورد. در دعای ندبه به این آرمان‌ها و اهداف اشاره شده است: «أین بقّیة الله التی لا تخلو من العترة الهادیة»[3] و ركن دیگر، شناخت جبهه تاریخی دشمن و تدابیر تاریخی آن است. جبهه دشمن هم به دنبال تشكیل دهكده واحد جهانی مبتنی بر ایدئولوژی خود است.
حال اگر منتظر نتواند این نقشه جامع و برنامه ریزی را بشناسد، منتظر نیست و نیز اگر به این شناخت رسید، ولی دلداده حق و جبهه حق نبود هم منتظر نیست؛ بلكه منتظرغلبه باطل است نه غلبه نور.
قدم بعدی انتظار، كسب بصیرت و به دنبال آن، شناخت اولیای نور و اولیای طاغوت و آرمان‌هایشان و در نتیجه، شكل‌گیری حبّ و بغض و تولی و تبری نسبت به این دو است، كه اگر در انسانی میل و نفرتی نسبت به حق و باطل شكل نگرفت و نهایت موضع خود را مشخص نكرد، منتظر نیست. حال اگر انسان، با این بصیرت به امید رسید و دریافت كه شب، رفتنی است و به دنبال این شب ِرفتنی، طلوع فجری است كه آن، عصر تجلّی ولایت حق است و آن‌گاه، حیات اصلی زمین و نورانیت زمین و آسمان و در واقع، ظهور عالم هدایت را دید و درك كرد كه «انّ الباطل كان زهوقا»[4]، یعنی امیدوار شد كه آنچه می‌ماند حقیقت است و آنچه زائل می شود باطل است، آنگاه نوبت به اقدام می‌رسد. او باید برپایه این بصیرت و موضع‌گیری، خود را وقف این درگیری حق و باطل كند؛ نه یك سلوك درویشی، بلكه یكپارچه حق شود و وارد صحنه قتال گردد و در این زمینه، دچار اشتباه هم نشود؛ به این ترتیب كه صحنه جنگ را تشخیص دهد و بداند كه گاهی فرهنگی، گاهی سیاسی و گاهی نظامی است. خودش را وقف كند و مستعجل هم نباشد؛ یعنی به دنبال این نباشد كه حتماً ظهور در دوران عمر او واقع شود؛ چراكه ملاك، اراده او نیست. با این اوصاف، وارد میدان می‌شود و با بصیرتی كه این‌گونه به دست آورده است، صحیح و متناسب با زمان عمل می‌كند و متناسب با نقشه‌ها پیش می‌رود و اسرار را هم افشا نمی‌كند؛ چون كسی كه به اینجا رسید، جلوه‌هایی از برنامه تاریخی امام معصوم را به او نشان می‌دهند و او هم آنها را بروز نمی‌دهد. كسی كه این‌چنین عمل كرد، می‌شود منتظر؛ انتظاری كه عاشورا مبدأ آن بوده است.
عاشورایی كه به عنوان یك مصیبت و بلای عظیم، تمام آسمان‌ها و زمین، جماد و نبات و... برای آن گریه كردند، تجلّی یك برائت عظیم و مبدأ یك دگرگونی در عالم است. همه این مراتب، مقدمه سیر باطنی عالم است كه وجاهت و قرب و ثبات قدم و درك مقام محمود را دربردارد؛ این مقام محمود هم همان مقام شفاعت است كه از بلای عظیم عاشورا سرچشمه می‌گیرد و نبی اكرم صلی الله علیه و آله و سلم با ابتلاء به این بلا بود كه از مقام شفاعت برخوردار شدند. حاصل درك این مقام محمود، رسیدن به «أفضل ما یعطی مصاباً بمصیبته»[5] است؛ یعنی مقام خونخواهی، جذبه‌های محبت و بهره‌مندی از صلوات و رحمت و مغفرت الهی. عاشورا با این نگاه تكوینی و تاریخی، بستر تحولات انسانی است.
منتظر، دیگر به عاشورا به صرف حادثه‌ای در سال 61 و دركنار فرات نمی‌نگرد؛ بلكه نگرش وی به آن، به منزلة یك حادثه عظیم در عالم است و این چنین، حجاب‌های عاشورا از جلوی چشمان او برداشته می‌شود و او فقط سربازی می‌كند و برای تحقق ظهور، در هر زمانی كه حضرت حق اراده كند، تسلیم می‌شود و همواره در جبهه حق، سنگربانی می‌كند. فی‌الجمله، كمال تجلّیات غیب در شهود، در عصر ظهور ولایت است و تكامل تاریخ هم با تكامل تجلّی ِ غیب در شهود محقق می‌شود.
در حقیقت، عاشورا جریانی است كه منجر به بسط و تعالی انتظارات تا جامعه عصر ظهور می‌شود و آن جامعه موعود، به عنوان دوره كمال عالَم و تكامل تاریخ از طریق نبوت و ولایت تحقق می‌یابد.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] . «قسم به شب، در آن هنگام كه بپوشاند»، سوره لیل/1.
[2] . «قسم به روز هنگامی كه تجلی می‌كند»، همان/2
[3] . «كجاست بقیة‌الله كه از خاندان هدایتگر است». دعای ندبه.
 [4] . «قطعاً باطل نابود شدنی است»، سوره اسراء/81.
 [5] . «با رازشترین پاداشی كه به مصیبت زده در مقابل مصیبتش داده می‌شود». زیارت عاشورا.

پدیدآونده: حجت الاسلام و المسلمین میرباقری

نوع مطلب : عاشورا و عاشوراییان، مهدویت و آخرالزمان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
شنبه 22 دی 1397 03:26 ب.ظ
кредит онлайн
кредит на банковскую карту
оформить кредит онлайн на карту
оформить кредит онлайн украина
онлайн кредит в украине
شنبه 22 دی 1397 03:26 ب.ظ
он лайн кредит
кредит онлайн оформить
взять кредит через интернет на
карту
кредит без отказа
кредит на карту онлайн без отказа украина
شنبه 22 دی 1397 03:17 ب.ظ
кредит на карточку онлайн
кредити на карту
кредит круглосуточно
оформление кредита онлайн
оформити кредит онлайн
چهارشنبه 24 مرداد 1397 10:09 ب.ظ
Hello there, I believe your website could be having browser compatibility problems.
Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
I simply wanted to provide you with a quick heads up!
Besides that, excellent site!
شنبه 22 اردیبهشت 1397 06:47 ق.ظ
онлайн кредит на карту срочно
микрозайм срочно онлайн
займ на карту должникам
получить онлайн кредит на карту
автоматические займы на карту
деньги в займ без отказа
онлайн кредит круглосуточно без отказа
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 10:50 ب.ظ
купить резинку для растяжки
ленты для фитнеса позняки
фитнес резинка zelart
купить спортивную резинку в украине
резинка для фитнеса сколько миллилитров
سه شنبه 21 فروردین 1397 11:14 ق.ظ
Have to connect with Chromecast anyhow?
سه شنبه 21 فروردین 1397 02:25 ق.ظ
Paper may be glued to pre-made present tags or made into fold over present tags.
Do you typically hate” your cell phone or your Blackberry?
پنجشنبه 16 فروردین 1397 08:40 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
پنجشنبه 16 فروردین 1397 06:07 ق.ظ
IGRs will attack and poison young your base insects,
or the eggs.
چهارشنبه 15 فروردین 1397 06:31 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
سه شنبه 14 فروردین 1397 09:55 ق.ظ
Enron, Nortel, Bernie Madoff.
سه شنبه 14 فروردین 1397 06:23 ق.ظ
In 70s Cokes rival started the Pepsi challenge which was a blind test between unique product and also
the Coke.
یکشنبه 12 فروردین 1397 08:15 ق.ظ
I would not any longer must invest countless seconds looking
my milk and my sugar.
یکشنبه 12 فروردین 1397 04:21 ق.ظ
Have been taking little over a month.
شنبه 11 فروردین 1397 10:28 ب.ظ
Inside old English expression, it's just not cricket.
شنبه 11 فروردین 1397 07:53 ب.ظ
As a collective of individuals, we continue to do the same thing each year; make a number of claims to ourselves that individuals
never keep.
شنبه 1 مهر 1396 08:17 ب.ظ
Terrific article! That is the kind of info that are
meant to be shared around the net. Disgrace on the seek engines
for now not positioning this post upper! Come on over and talk over with my web site .
Thank you =)
سه شنبه 17 مرداد 1396 01:47 ق.ظ
Everyone loves it when people come together and share thoughts.
Great site, stick with it!
سه شنبه 3 مرداد 1396 09:48 ب.ظ
Hello to all, how is the whole thing, I think every one is getting
more from this web page, and your views are good in support of new
users.
سه شنبه 29 فروردین 1396 09:11 ب.ظ
My brother suggested I may like this website. He was
entirely right. This post truly made my day. You cann't believe just
how so much time I had spent for this info!
Thank you!
پنجشنبه 24 فروردین 1396 03:17 ق.ظ
This is really interesting, You're a very skilled blogger.
I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post.
Also, I have shared your website in my social networks!
یکشنبه 20 فروردین 1396 01:20 ق.ظ
Hello, Neat post. There's a problem along with your web site in internet explorer, may
test this? IE nonetheless is the market chief and a huge element of folks will miss
your great writing because of this problem.
جمعه 11 فروردین 1396 10:31 ق.ظ
Great article.
شنبه 5 اسفند 1391 09:47 ب.ظ
وب زیبایی دارید به ماسری بزنید نظر دهید ومارادرصورت تمایل جزو دوستانتان قرار دهید.باسپاس.
سرباز سایبری ولایت با عرض سلام و خسته نباشید و تشكر از لطف شما به بنده،وبلاگتون بسیار عالی بود،شما را با نام بازباران لینك كردم شما هم می توانید با نام سربازان سایبری ولایت لینكم كنید،انشاءالله موفق باشید.
شنبه 7 بهمن 1391 06:12 ب.ظ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
.........................................................
مؤ منان برادر یكدیگرند، بنابراین میان دو برادر خود صلح برقرار سازید، و تقوای الهی پیشه كنید تا مشمول رحمت او شوید.

﴿حجرات ۱۰﴾
سرباز سایبری ولایت با عرض سلام و خسته نباشید و تشكر از حضورتان در وبلاگ،انشاءالله موفق باشید.
پنجشنبه 5 بهمن 1391 11:19 ق.ظ
بسیار زیبا
آپم
سرباز سایبری ولایت با عرض سلام و خسته نباشید و تشكر از حضورتان در وبلاگ،انشاءالله موفق باشید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

پیوندهای روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
بیداری افکار،شبستر


گل نرگس

جهت ورود به سایت بچه شیعه کلیک کنید


 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic