سربازان سایبری ولایت
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ
درباره وبلاگ


خــدا خالق عشقه
محـمد گل عشقه
عـلی مظهر عشقه
زهـرا وجود عشقه
حسـن نمادعشقه
حسـین سالارعشقه
عبــاس ساقی عشقه
زیــنـب شاهد عشقه
سجــاد راوی عشقه
باقـــر کلام عشقه
صــادق احیای عشقه
کــاظم صابرعشقه
رضــا ضامن عشقه
تقـــی جمال عشقه
نقـــی پاکی عشقه
حســن بقای عشقه
مهـدی قیام عشقه

اللهم عجل لولیک الفرج


مدیر وبلاگ : سرباز سایبری ولایت

برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید

ارتباط حقیقی واقعه عاشورا با مفهوم انتظار چیست؟ این واقعه تاریخی چگونه می‌تواند زمینه ساز عصر ظهور باشد؟
پاسخ به این سؤال، در درجه اول، نیازمند تحلیل واقعه عاشورا و عصر ظهور و شناسایی حقیقت انتظار است تا چگونگی مبدئیت عاشورا برای انتظار ظهور، معلوم شود. تحلیل‌های ما در این خصوص‌، مبتنی بر پیش‌فرض‌های ماست و این پیش فرض‌ها، ظرفیت تحلیل‌های ما را مشخص می‌كنند. در پیش‌فرض‌هایی كه ما در تحلیل حوادث بزرگ، مثل عاشورا یا ظهور به كار می‌بریم، نگرش ما به حضرت حق، فعل الهی و عظمت صنع پروردگار و نیز هدفمند بود و حكیمانه بودن این صنع، یعنی تجلی عظمت و حكمت الهی در خلقت، جایگاه برجسته و تعیین كننده‌ای دارد. در واقع، نگاه به آغاز آفرینش و مراحل سیر و تكامل آن، در این زمینه، تأثیرگذار است. در همین راستا باید به جایگاه فعل معصوم در مسیر خلقت توجه كرد.
دومین نكته قابل توجه در تحلیل حوادث با عظمتی چون واقعه عاشورا، نگاه فلسفه تاریخی است كه متأسفانه در طول تاریخ، مغفول واقع شده است؛ شاید به این دلیل كه این دانش، به صورت یك علم مدون، دانش سابقه‌داری نیست؛ هرچند در معارف ما جلوه‌هایی از آن وجود دارد. حال با در نظرگرفتن این نگاه، نمونه‌ای ذكر می‌كنم:
اگر فلسفه تاریخ شما، فلسفه ماركسیستی ـ مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی ـ باشد و بخواهید عاشورا را تحلیل كنید، یا باید عاشورا را در جبهه تكامل تاریخی بگنجانید یا در جبهه مقابل تكامل تاریخی. چون آنها حقانیت را به تكامل تاریخ تعریف می‌كنند. حال اگر عاشورا را در جبهه تكامل تاریخ بردید، با نگاه فلسفه تاریخ ماركسیستی، باید آن را یك جنگ طبقاتی بدانید كه مقصودِ طبقه پیشرو است و در نهایت، باید آن را به روابط تولید برگردانید. این افقی است كه آنها در جنگ می‌بینند؛ یعنی یك نهضت بر آمده از متن ماده و حاصل پیچیده‌تر شدن مناسبات مادی، مبتنی بر منطق دیالكتیك و در چارچوب ماتریالیسم تاریخی؛ اما اگر این واقعه را در چارچوب فلسفه تاریخی كه مبتنی بر اندیشه‌های لیبرال ـ دموكراسی است قرار دهیم، باید بگوییم كه یا حركتی است استبداد گرایانه و مبتنی بر سنّت، یا حركتی به سمت توسعه دموكراسی. كسانی كه اخیراً زبان به تحریف عاشورا گشوده‌اند و می‌گویند عاشورا حركتی در جهت توسعه دموكراسی بوده، نگاهشان مبتنی بر این فلسفه تاریخ است. این اندیشه فلسفه تاریخی، خود را در تحلیل حادثه نشان می‌دهد؛ چراكه هر حادثه را در فرآیند تاریخ و در مسیر تكامل تاریخ باید دید كه یا مانع تكامل تاریخ است یا جریان پیشرویی است.
تضاد طبقاتی به سمت جامعه بی‌طبقه، اگر هم پیشرو بود، باید به سمت جامعه آرمانی باشد و اگر جامعه آرمانی، لیبرال دموكراسی است، اقدامی است به سوی توسعه دموكراسی و اگر جامعه آرمانی، كمون است، اقدامی است به سوی جامعه بی‌طبقه. حال آنكه اگر ما معتقد باشیم كه اندیشه و نگاه مذكور به عالم و تاریخ، غلط است و جهان به سمت توسعه و تكامل حركت می‌كند و تكامل هم با ظهور توحید و ولایت حقه، معنا می‌شود و نه با گسترش مناسبات اقتصادی یا بسط دموكراسی و اگر تكامل تاریخ را در مراتب ظهور ولایت حقّه در حیات انسانی ببینیم، طبیعتاً جامعه آرمانی ما جامعه‌ای است كه توحید در آن به معنای تام، ظهور پیدا می‌كند و مناسبات عالم و جامعه انسانی تحول می‌یابد. در نهایت، تعریف تكامل به « ظرفیت پذیرش ظهور ولایت» بدین معناست كه با ورود تجلی ولایت، مناسبات عالم تغییر می‌یابد و عالم، عالم دیگری می‌شود؛ عالمی كه به سوی تعالی در عصر ظهور رجعت انبیا، عالم قیامت و عوالم پس از قیامت حركت می‌كند؛ و این‌گونه معنای حركت تاریخ و تكامل آن، دگرگون می‌شود. در مقابلِ ظهور تجلیات نورانی الهی كه مبدأ كمال عالم است و حامل آن انبیا و اولیا، و محور این تجلیات هم نبی اكرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل‌بیت علیهم السلام هستند، بسط باطل و گسترش ظلمت نیز به عنوان یك جریان روبنایی و قابل حذف، همانند كف روی آب، مطرح است؛ چرا كه آن تجلیات نورانی، جریان زلال و ماندگار در هستی است. این جاست كه جریان درگیری حق و باطل در تاریخ شكل می‌گیرد و این درگیری به سمت غلبه ایمان بر كفر پیش می‌رود و دوران حق، به عنوان دوران تجلی توحید و ولایت حَقّه در عالم، فراروی انسان قرار می‌گیرد و همه مناسبات عالم انسانی، مناسبات بندگی و پرستش و قُرب و رضوان می‌شود. با این نگاه، طبیعتاً عاشورا عظیم ترین نقطه درگیری حق و باطل در ظاهر و باطن و در طریق گسترش حق می‌شود.

این چنین انتظاراتی كه روح جامعه و باطن حیات اجتماعی را دگرگون می‌كند، زمینه‌ساز ظهور است و تحولات تكاملی در اجتماع هم مطابق با این انتظارات متعالی پیش می‌رود و در اینجا امام كه یكی از نقطه‌های تكامل تاریخ است، تنها كسی است كه می‌تواند انتظارات انسانی را مطابق با مقاصد الهی ارتقا بخشد و در آن راستا، عاشورا هم یكی از نقطه‌های ظهور تكامل تاریخ است كه وقتی می‌خواهد این تجلّیات را در انسان ایجاد كند، باید اراده‌های انسانی، بصیرت انسانی و احساسات انسانی، تولّی و تبرّی و حبّ و بغض اجتماعی را رشد دهد و ارتقا بخشد و به سمت و سوی الهی سوق دهد و ظرفیت مطالبات و انتظارات را به سمت ِتحقّق كلمه توحید و ظهور و تجلّی كلمه تامه الهی پیش برد؛ كه منظور از كلمه تامّه الهی هم در اینجا امام معصوم است. بنابراین، انتظار عصر غلبه نور است، نه دموكراسی و جامعه بی‌طبقه. انتظار، عصر عبور از «و اللیل اذا یغشی»[1] است. «و النّهار اذا تجلّی»[2] انتظارِ حقیقتی است كه در آن نورانیّت نبی اكرم صلی الله علیه و آله و سلم تجلّی می‌یابد. منتظر باید طالب تجلّیات غیب در عالم شهود باشد. اما چه كسی می‌تواند انتظارات انسانی را تغییر دهد؟ عاشورا همان بلای عظیمی است كه نقطه تهذیب جامعه انسانی و ارتقای مطالبات و انتظارات اوست.
حال، ویژگی‌های انتظاری كه عاشورا بوجود می‌آورد چیست‌؟ این انتظار چند ركن دارد؛ یك ركن، آن معرفت به ولی حق است. دیگری معرفت به آرمان‌ها و اهدافش است؛ نه نگاهی در این حد كه امام می‌آید و نهایتاً ارزانی و رفاه می‌آورد. در دعای ندبه به این آرمان‌ها و اهداف اشاره شده است: «أین بقّیة الله التی لا تخلو من العترة الهادیة»[3] و ركن دیگر، شناخت جبهه تاریخی دشمن و تدابیر تاریخی آن است. جبهه دشمن هم به دنبال تشكیل دهكده واحد جهانی مبتنی بر ایدئولوژی خود است.
حال اگر منتظر نتواند این نقشه جامع و برنامه ریزی را بشناسد، منتظر نیست و نیز اگر به این شناخت رسید، ولی دلداده حق و جبهه حق نبود هم منتظر نیست؛ بلكه منتظرغلبه باطل است نه غلبه نور.
قدم بعدی انتظار، كسب بصیرت و به دنبال آن، شناخت اولیای نور و اولیای طاغوت و آرمان‌هایشان و در نتیجه، شكل‌گیری حبّ و بغض و تولی و تبری نسبت به این دو است، كه اگر در انسانی میل و نفرتی نسبت به حق و باطل شكل نگرفت و نهایت موضع خود را مشخص نكرد، منتظر نیست. حال اگر انسان، با این بصیرت به امید رسید و دریافت كه شب، رفتنی است و به دنبال این شب ِرفتنی، طلوع فجری است كه آن، عصر تجلّی ولایت حق است و آن‌گاه، حیات اصلی زمین و نورانیت زمین و آسمان و در واقع، ظهور عالم هدایت را دید و درك كرد كه «انّ الباطل كان زهوقا»[4]، یعنی امیدوار شد كه آنچه می‌ماند حقیقت است و آنچه زائل می شود باطل است، آنگاه نوبت به اقدام می‌رسد. او باید برپایه این بصیرت و موضع‌گیری، خود را وقف این درگیری حق و باطل كند؛ نه یك سلوك درویشی، بلكه یكپارچه حق شود و وارد صحنه قتال گردد و در این زمینه، دچار اشتباه هم نشود؛ به این ترتیب كه صحنه جنگ را تشخیص دهد و بداند كه گاهی فرهنگی، گاهی سیاسی و گاهی نظامی است. خودش را وقف كند و مستعجل هم نباشد؛ یعنی به دنبال این نباشد كه حتماً ظهور در دوران عمر او واقع شود؛ چراكه ملاك، اراده او نیست. با این اوصاف، وارد میدان می‌شود و با بصیرتی كه این‌گونه به دست آورده است، صحیح و متناسب با زمان عمل می‌كند و متناسب با نقشه‌ها پیش می‌رود و اسرار را هم افشا نمی‌كند؛ چون كسی كه به اینجا رسید، جلوه‌هایی از برنامه تاریخی امام معصوم را به او نشان می‌دهند و او هم آنها را بروز نمی‌دهد. كسی كه این‌چنین عمل كرد، می‌شود منتظر؛ انتظاری كه عاشورا مبدأ آن بوده است.
عاشورایی كه به عنوان یك مصیبت و بلای عظیم، تمام آسمان‌ها و زمین، جماد و نبات و... برای آن گریه كردند، تجلّی یك برائت عظیم و مبدأ یك دگرگونی در عالم است. همه این مراتب، مقدمه سیر باطنی عالم است كه وجاهت و قرب و ثبات قدم و درك مقام محمود را دربردارد؛ این مقام محمود هم همان مقام شفاعت است كه از بلای عظیم عاشورا سرچشمه می‌گیرد و نبی اكرم صلی الله علیه و آله و سلم با ابتلاء به این بلا بود كه از مقام شفاعت برخوردار شدند. حاصل درك این مقام محمود، رسیدن به «أفضل ما یعطی مصاباً بمصیبته»[5] است؛ یعنی مقام خونخواهی، جذبه‌های محبت و بهره‌مندی از صلوات و رحمت و مغفرت الهی. عاشورا با این نگاه تكوینی و تاریخی، بستر تحولات انسانی است.
منتظر، دیگر به عاشورا به صرف حادثه‌ای در سال 61 و دركنار فرات نمی‌نگرد؛ بلكه نگرش وی به آن، به منزلة یك حادثه عظیم در عالم است و این چنین، حجاب‌های عاشورا از جلوی چشمان او برداشته می‌شود و او فقط سربازی می‌كند و برای تحقق ظهور، در هر زمانی كه حضرت حق اراده كند، تسلیم می‌شود و همواره در جبهه حق، سنگربانی می‌كند. فی‌الجمله، كمال تجلّیات غیب در شهود، در عصر ظهور ولایت است و تكامل تاریخ هم با تكامل تجلّی ِ غیب در شهود محقق می‌شود.
در حقیقت، عاشورا جریانی است كه منجر به بسط و تعالی انتظارات تا جامعه عصر ظهور می‌شود و آن جامعه موعود، به عنوان دوره كمال عالَم و تكامل تاریخ از طریق نبوت و ولایت تحقق می‌یابد.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] . «قسم به شب، در آن هنگام كه بپوشاند»، سوره لیل/1.
[2] . «قسم به روز هنگامی كه تجلی می‌كند»، همان/2
[3] . «كجاست بقیة‌الله كه از خاندان هدایتگر است». دعای ندبه.
 [4] . «قطعاً باطل نابود شدنی است»، سوره اسراء/81.
 [5] . «با رازشترین پاداشی كه به مصیبت زده در مقابل مصیبتش داده می‌شود». زیارت عاشورا.

پدیدآونده: حجت الاسلام و المسلمین میرباقری

نوع مطلب : عاشورا و عاشوراییان، مهدویت و آخرالزمان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

پیوندهای روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
بیداری افکار،شبستر


گل نرگس

جهت ورود به سایت بچه شیعه کلیک کنید


 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic